DỊCH VỤ KỸ THUẬT

 • NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM.

 • KIỂM TRA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT.

 • MÔ HÌNH HÓA, MÔ PHỎNG THIẾT BỊ.

 • TÍNH TOÁN THIẾT KẾ.

 • HƯỚNG DẪN, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ:

 • CAD/CAM/CAE/CNC.

THIẾT BỊ CƠ KHÍ - MÁY CHẾ BIẾN

 • TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT

 • CÁC THIẾT BỊ CƠ KHÍ DÂN DỤNG, NÔNG NGHIỆP

 • VÀ CÔNG NGHIỆP.


HỆ THỐNG ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

 • TƯ VẤN, THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT

 • CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

 • SCADA , PLC , HMI ...


SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU

 • CÁC THIẾT BỊ ĐANG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

 • CẦN HỢP TÁC, ĐỐI TÁC, NHÀ ĐẦU TƯ.