QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.

- Ngày 28/03/2015: công ty TNHH Phát Triển Ý Tưởng Sản Phẩm Việt Nam được thành lập (viết tắt: DPI Vina Co.,Ltd), tại TP Nha Trang, khởi sự với hai kỹ sư  và người thầy cố vấn. Lĩnh vực hoạt động là: Thiết kế - chế tạo thiết bị máy móc cho ngành chế biến nông nghiệp - thủy hải sản, nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học kỹ thuật, tính toán thiết kế cơ khí - điện tự động hóa... Với mục tiêu phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường và nhà đầu tư. Ban đầu thành lập, phát triển từ số vốn đầu tư khiêm tốn, đến nay chúng tôi đã tuyển dụng và đào tạo nhân sự  đủ năng lực chuyên môn trong 3 lĩnh vực then  chốt:  kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện - điện tử , công nghệ thông tin để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

-Sau gần 2 năm hoạt động, công ty có sự thay đổi cơ cấu tổ chức và tăng vốn đầu tư.

- Ngày 10/03/2017, Chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Kỹ Thuật  MECH (tên giao dịch / viết tắt: ME LLC).