CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MECH 

                           www.mech.com.vn

                           www.mellc.vn

XƯỞNG SẢN XUẤT

ĐỊA CHỈ: QL 26 - THÔN PHƯỚC LÂM - XÃ NINH XUÂN 

TX, NINH HÒA - KHÁNH HÒA